BEIM ARZT

DOWNLOAD HIER JOUW IBOOK!

DOWNLOAD HIER HET IBOOK-VERSNELD TRAJECT

WOORDENSCHAT

Examenidioom hoofdstuk 3

Examenidioom hoofdstuk 4

C.1. Lichaamsdelen uitspraak

C.1 Lichaamsdelen leren

C.1 Lichaamsdelen schrijven

I. Woordenschat uitspraak

I. Woordenschat leren

I. Woordenschat schrijven - 1


 

TAALDORP 

 

D.1 Beim Arzt  

WEBQUEST

GRAMMATICA

E.1  Verl. tijd zwakke ww uitleg

E.2 Oef. verl. en voltooide tijd zw. ww - 1

E.2 Oef. verl. en voltooide tijd zw. ww - 2

E.3. Herhaling haben

E.3. Herhaling sein

E.3 Oefening haben en sein
 
LUISTERVAARDIGHEID