Persoonlijk voornaamwoord - zinnen maken

Maak goede Duitse zinnen met de gegeven woorden (houd dezelfde volgorde aan)! Denk aan het vervoegen van het werkwoord en de juiste vorm van het persoonlijk voornaamwoord! Klik daarna op KONTROLLIERE!