B2: Wortschatz - Lernen

Leer de woordenschat door steeds op START te klikken. Ken je een zin / woordje echt goed, verwijder het dan uit de lijst door op LÖSCHEN te klikken.

rechtdoorgeradeaus
naar rechts / linksnach rechts / links
kunnenkönnen
zeggensagen
altijdimmer
het stoplichtdie Ampel
het kruispuntdie Kreuzung
tot aan de / hetbis zur / bis zum
ongeveerungefähr
te voetzu Fuß
de plattegrondder Stadtplan
ergensirgendwo
laten zien, tonenzeigen
verweit
nodig hebbenbrauchen
in de buurtin der Nähe
het fietspadder Fahrradweg
de stoepder Bürgersteig
het zebrapadder Zebrastreifen