Verben

Vul de juiste persoonlijke voornaamwoorden en werkwoordsvormen in en klik daarna op KONTROLLIERE!
SCHICKENKÖNNENHABEN
(ik)
(jij)
(hij)
(wij)
(jullie)
(zij mv)
(u)