PREISE SCHREIBEN

Was kostet das?
Es kostet …………..
(Noteer steeds een compleet antwoord op de vraag / getallen voluit geschreven!)
Klik daarna steeds op KONTROLLIERE!
Nederlands voorbeeld: Het kost negen Euro twintig.