Een TalenQuest DUITS voor klas 3VMBO

Gemaakt door

P. van den Boorn

plhg.vanden.boorn@tabor.nl

 

Het lesmodel van de TalenQuest site is gebaseerd op het lesson template van The WebQuest Page