Essen - Luisteren 2

Luister naar het audio-fragment en KIES STEEDS HET GENOEMDE PRODUCT!
(alles moet natuurlijk in de volgorde van het fragment ingevuld worden!)
1.

2.

3.

4.

5.