H.1 Schule

Leer de woordenschat door steeds op START te klikken. Ken je een zin / woordje echt goed, verwijder het dan uit de lijst door op LÖSCHEN te klikken.
de leerling ( jongen)der Schüler
de leerling (meisje)die Schülerin
het boek - de boekendas Buch - die Bücher
het schrift - de schriftendas Heft - die Hefte
de mapdie Mappe
het potloodder Bleistift
de balpender Kugelschreiber
de agendadas Hausaufgabenheft
het borddie Tafel
de rugzakder Rucksack
de schooltafelder Schultisch
de stoelder Stuhl
lezenlesen
schrijvenschreiben
luisterenhören
begrijpenverstehen
niet begrijpennicht verstehen