HOEVEEL HOOFDLETTERS!

Hoeveel hoofdletters moeten er er in deze zinnen volgens jou zitten?