Idiom K. 9 / öffentliche Dienste

Probeer de hele zin te vertalen! Als je op het gekleurde woord(het te toetsen woord) gaat staan krijg je de vertaling te zien. Leer de zinnen steeds in een andere volgorde!