WAAR ZITTEN DE FOUTE WERKWOORDSVORMEN? (Modalverben)

In de volgende zinnen zijn sommige ww-vormen onjuist. Kun jij ze vinden door erop te klikken?
Indien de vorm fout was, zie je meteen de goede vorm. Klik je er nog een keer op, dan krijg je de uitleg te zien, waarom de vorm fout was.