Voorzetsels +3 OF +4 (Keuzevoorzetsels) / Gebruik je opzoekgrammatica!

Vul de goede naamval in! Je moet het hele woord intikken! Weet je de regels niet meer, lees dan de BEGLEITTEXT!

KEUZEVOORZETSELS - Beknopte uitleg

Keuzevoorzetsels gaan soms met de 3de en soms met de 4de naamval.

#3de naamval: als er een plaats of tijd wordt aangegeven!

#4de naamval: als er een beweging ergens naar toe wordt aangegeven.

LET OP!

# De tijd van het werkwoord heeft geen invloed op de beslissing.

#Als je geen beslissing kunt nemen, dan gaan "auf" en "über" met de 4de naamval en de andere keuzevoorzetsels met de 3de naamval.

# "über" in de betekenis "over" gaat altijd met de 4de naamval.