Naamvallen Algemeen (Ein-Gruppe) / Gebruik je opzoekgrammatica!

Vul de goede naamval in. Typ het gehele woord (gehele woorden), dat je moet invullen!