Kind mit HandyHandy.gif

Multiple-Choice-Oefening Luistervaardigheid

Lees de vraag en de mogelijke antwoorden / Klik op het fragment om te luisteren / Kies het antwoord, dat volgens jou goed is!