Die Geschichte der CONCORDE Concorde1.jpg

Lees de vraag / Klik op de speler om het fragment te horen / Beantwoord de open vragen in je hoofd OF schrijf het op een blaadje / Beantwoord de MC-vragen door op het (volgens jou) goede antwoord te klikken / Controleer je antwoord. Bij open vragen werkt de score natuurlijk niet!